SPONSORPAKET 2023

Huvudsponsor – 30 000 kr (max 4 st)

Logga på Kalmar Prides huvudsida och under fliken Partners & bidragsgivare med länk till egen webbadress
Får ha ett fordon bland de första ekipagen i Prideparaden

Möjlighet att synas med flagga och/eller vimpel/rollup på Stortorget 23 september 2023 (tillhandahålls av sponsorn)

Utställarplats på Stortorget (tält 3×3 meter står sponsor själv för)

Syns överst bland sponsorerna i alla utskick och all reklam för Kalmar Pride

Rätt att använda Kalmar Prides logga i egen digital och tryckt marknadsföring

Tillkännages på Kalmar Prides facebooksida som huvudsponsor

Synliggörs på Kalmar Prides facebooksida under vecka 38

Utställarplats på Startområdet och Stortorget i samband med Prideparaden 23 september 2023

Guldsponsor 15 000 kr

Logga på Kalmar Prides huvudsida och under fliken Partners & bidragsgivare med länk till egen webbadress
Rätt att använda Kalmar Prides logga i egen digital och tryckt marknadsföring

Utställarplats på Stortorget (tält 3×3 meter står sponsorn själv för)

Syns med flagga och/eller vimpel/rollup på Stortorget (tillhandahålls av sponsorn)

Tillkännages på Kalmar Prides facebooksida som sponsor

50% rabatt på utställarplats Stortorget 23 september 2023

Synliggöras på Kalmar Prides facebooksida under vecka 38

Silversponsor 10 000 kr

Logga under fliken bidragsgivare med länk till egen webbadress
Tillkännages på Kalmar Prides facebooksida samt en gång extra under Prideveckan v.38

Bronssponsor 5000 kr

Logga under fliken bidragsgivare
Tillkännages på Kalmar Prides facebooksida som sponsor