Karta över paradvägen

Paraden

Priderörelsen har en lång historia världen över och i Kalmar startade det på riktigt år 2014 då föreningen Kalmarsund Pride bildades. Kalmars första Prideparad gick av stapeln redan året efter och lockade ca 3 000 deltagare, en rekordsiffra som snart skulle slås. Redan år 2017 gick mer än 5 000 deltagare med i det färgsprakande tåget genom stan och succén var ett faktum.

 

Vem får delta i Paraden?

Alla får delta i paraden! Det enda kravet är att du är respektfull och ställer dig bakom värderingar så som de mänskliga rättigheterna. – Alltså, att alla människor är födda fria och att en inte får använda denna frihet till att förstöra andras frihet.

Förhållningsregler

  • Kalmar Pride tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status eller social tillhörighet.
  • Kalmar Pride tar avstånd från all form av olaglig våldsanvändning och hot om våld.
  • Kalmar Pride uppmuntrar till ett öppet debattklimat, solidaritet och samverkan i Kalmar kommun.
  • Kalmar Pride tar plats och står för allas lika värde. Festivalen skall förmedla kärlek och glädje och naturligtvis skall regnbågsflaggan vaja på varje flaggstång i stan.
  • I paraden vill vi inte se några plakat, flaggor eller andra symboler som går emot dessa ideal eller som uttrycker politiska åsikter som inte har att göra med HBTQIA-frågor. Det är Funktionärer från Kalmar Pride som avgör om så är fallet och det är viktigt att lyssna på våra funktionärer.