Välkommen till
Kalmar Pride

Prideparaden lördag den 3 september

10:30 Uppställning för gående i paraden börjar

12:30 Paraden startar från Barlastgatan 8 (vid Byteatern) och går genom stan

13:30 Ankomst Stortorget
Underhållning av Ida Gratte, tal av Lena Hallengren, konferencier Björn Mortensen

15:00 Avslutning på Stortorget

Vilka får delta i paraden?

Alla får delta i paraden! Det enda kravet är att du är respektfull och ställer dig bakom värderingar så som de mänskliga rättigheterna. – Alltså, att alla människor är födda fria och att en inte får använda denna frihet till att förstöra andras frihet.

Måste man anmäla sig för att gå med?
Privatpersoner – Nej! Ingen anmälan behövs.
Grupper/Företag – JA! Anmäl ert deltagande här (länk till Google-formulär)

Huvudsponsor

Guldsponsor

Bakgrund & Syfte

Kalmar Stadsmission är en ideell förening. Den bildades 1998 då kyrkofullmäktige antog stadgarna som bland annat berättar om ändamålet: Genom att vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning vill vi förändra det som i samhället skapar och förstärker utsattheten. Vi är en professionell idéburen aktör som genom vårt arbete vill bidra till mångfald genom kompetent, evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete i Kalmar med omnejd.

Med Kalmar Pride vill vi stärka homosexuellas, bisexuellas, trans -och queerpersoners rättigheter och friheter. Vi tar aktivt avstånd från all form av diskriminering, exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi samt solidariserar oss med andra grupper som riskerar diskriminering och förtryck. Syftet med Kalmar Pride är att kunna arrangera en årlig återkommande festival som på olika sätt synliggör, stödjer, främjar och utvecklar förutsättningarna för hbtq personers liv och vardag. Festivalen välkomnar och riktar sig till alla människor, gammal som ung för att skapa en större öppenhet och förståelse för varandras likheter och olikheter.

Mål och målgrupp

Målet med Kalmar Pride är att engagera samhället så att alla med sin kunskap, kompetens och intresse kan delta och bidra på olika sätt med utställningar, föreläsningar, uppträdande, debatter mm. Målet är att Kalmar Pride ska bli en årligen återkommande festival som belyser alla människors lika värde, vikten av olikheter och mångfald för ett öppnare samhälle och ett mer välkomnande klimat i kommunerna kring kalmarsund. Målgruppen för detta arrangemang är alla invånare i området med syfte att förankra det positiva i att vi alla är människor fast olika och med tyngdpunkten på hbtq-personer i alla åldrar.

Köp ett Pridearmband!

Köp ett Pridearmband och stöd Kalmar Pride. Få samtidigt rabatt av butikerna på Kvarnholmen.
100kr/st och intäkterna går oavkortat till att arrangera Kalmar Pride.
Armbanden finns nu att köpa hos Kalmar Stadsmissions båda butiker (Amerikavägen och Giraffen köpcentrum)