Bakgrund och syfte

Kalmar Stadsmission är en ideell förening. Den bildades 1998 då kyrkofullmäktige antog stadgarna som berättar om ändamålet:

  • vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning förändra det som i samhället som skapar och förstärker utsatthet.
  • som en fristående professionell idéburen aktör bidra till mångfald genom kompetent evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete.
  • erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor för den som frågar efter det.
  • uppmuntra och kanalisera medmänskligt engagemang.
  • arbeta för att förebygga missbruk bland ungdom.
  • Det handlar om att utifrån en kristen människosyn försöka att uthålligt och så handlingskraftigt som möjligt lindra nöd och utmana till förändring för människor i utsatta livssituationer. I all vår verksamhet och genom att erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor vill vi att människor ska kunna se sin situation i nytt ljus och få hjälp att hitta lösningar till mening och sammanhang i livet.
  • Genom att vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning vill vi förändra det som i samhället skapar och förstärker utsattheten. Vi är en professionell idéburen aktör som genom vårt arbete vill bidra till mångfald genom kompetent, evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete i Kalmar med omnejd.

Läs mer på www.kalmarstadsmission.se

Varför Pride?

Vi på Kalmar Stadsmission har hela vårt hjärta i frågor som rör både mänskliga rättigheter och allas lika värde. Efter allt som händer runt omkring oss, inte minst i Oslo, så känns det ännu viktigare att det faktiskt blir av. Det är med stolthet vi tar över facklan för den humanitära glöden!

Mål och målgrupp

Syftet med Kalmar Pride är att engagera samhället så att alla med sin kunskap, kompetens och
intresse kan delta och bidra på olika sätt med utställningar, föreläsningar, uppträdande, debatter
mm. Målet är att Kalmar Pride ska bli en årligen återkommande festival som belyser alla människors
lika värde, vikten av olikheter och mångfald för ett öppnare samhälle och ett mer välkomnande
klimat i kommunerna kring Kalmarsund. Målgruppen för detta arrangemang är alla invånare i
området med syfte att förankra det positiva i att vi alla är människor fast olika och med
tyngdpunkten på HBTQIA-personer i alla åldrar.