Kalmar Stadsmission – en ideell förening

Kalmar Stadsmission är en ideell förening. Den bildades 1998 då kyrkofullmäktige antog stadgarna som berättar om ändamålet:

  • vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning förändra det som i samhället som skapar och förstärker utsatthet.
  • som en fristående professionell idéburen aktör bidra till mångfald genom kompetent evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete.
  • erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor för den som frågar efter det.
  • uppmuntra och kanalisera medmänskligt engagemang.
  • arbeta för att förebygga missbruk bland ungdom.
  • Det handlar om att utifrån en kristen människosyn försöka att uthålligt och så handlingskraftigt som möjligt lindra nöd och utmana till förändring för människor i utsatta livssituationer. I all vår verksamhet och genom att erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor vill vi att människor ska kunna se sin situation i nytt ljus och få hjälp att hitta lösningar till mening och sammanhang i livet.
  • Genom att vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning vill vi förändra det som i samhället skapar och förstärker utsattheten. Vi är en professionell idéburen aktör som genom vårt arbete vill bidra till mångfald genom kompetent, evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete i Kalmar med omnejd.

Läs mer på www.kalmarstadsmission.se

Varför Pride?

Vi på Kalmar Stadsmission har hela vårt hjärta i frågor som rör både mänskliga rättigheter och allas lika värde. Efter allt som händer runt omkring oss, inte minst i Oslo, så känns det ännu viktigare att det faktiskt blir av i år. Det är med stolthet vi tar över facklan för den humanitära glöden!